Personvernerklæring – Havfersk AS


Havfersk AS behandler personopplysninger i forbindelse med driften av havfersk.no og appen «Havfersk». Vi benytter oss av personopplysningene for å behandle dine bestillinger på en god måte. 


1 Hvilken informasjon behandles av oss
Havfersk lagrer opplysninger som du selv oppgir til oss i forbindelse med bestilling av våre tjenester. Personopplysninger blir lagret så lenge det tjener formålet med behandlingen. 
Havfersk ber om og oppbevarer fullt navn, adresse, postnummer, poststed, telefonnummer og e-post.  


2 Hvordan personopplysninger sikres
Brukerinformasjon hentes inn fra brukeren gjennom applikasjonen og sendes kryptert over Internett til Firebase sine servere, et system laget av Firebase for å bygge nettsiders back-end. På disse serverne er all sikkerhet overlatt til Google. Personopplysningene sendes kryptert over Internett tilbake til applikasjonen når de skal vises til brukeren selv og administratorer i Havfersk. Personopplysninger kan kun leses av administratorer, med andre ord ansatte i Havfersk. 


3 Hva vi bruker informasjonen til
Personopplysningene brukes hovedsakelig i forbindelse med levering av varer fra Havfersk til brukere. De vises også til brukeren i applikasjonen slik at brukeren kan ha oversikt over hvilken informasjon som er lagret og ha muligheten til å endre dette i etterkant av opprettelsen av brukerkontoen.  


4 Når deles informasjonen
Personopplysninger vil bli utlevert dersom det er påkrevd ved lov eller på forespørsel fra politiet. 


5 Hvilken teknologi vi bruker
Vi forsøker til enhver tid å optimalisere våre tjenester. Vi samler inn forskjellige typer informasjon fra våre brukere for å tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. 
Google sin Firebase-tjeneste brukes som back-end-system for Havfersk. Blant annet vil administrering av brukerkontoer, samt lagring av data om varer og brukerinformasjon håndteres av Firebase. Firebase står for sikker oppbevaring av brukerinformasjon. 


6 Dine rettigheter til innsyn og sletting
Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg.  
Er de opplysninger som er registrert på deg feil, ønsker vi gjerne at du tar kontakt for å unngå misforståelser ved levering.  
Vi kan til enhver tid kontaktes ved spørsmål om innsyn, retting og sletting på guttulsrud@havfersk.no.  


7 Hvordan våre personvernsvilkår kan endres 
Vi kan fra tid til annen komme til å endre vår personvernpolicy for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data.  
Samtykke er påkrevd ved lov om vilkårene endres vesentlig. I disse tilfellene må du godkjenne vilkårene på nytt. 


8 Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger  
Havfersk AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som lagres av oss. 
Dersom du har spørsmål rundt Havfersk sine vilkår for bestilling eller personvern, ta kontakt med oss på guttulsrud@havfersk.no. 
 
 
Havfersk AS
28.08.17